Formularz zgłoszeniowy

Trasa:
Nazwa Zespołu:
Kapitan:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość:
Adres e-mail:
Telefon komórkowy:
(używany podczas rajdu)
Pozostali zawodnicy:
Liczba zawodników w zespole:
Imiona i nazwiska:
(po przecinku)
Zapoznałem się z regulaminem rajdu i w pełni go akceptuję
Ochrona antybotowa - wpisz wynik 2+7=