«

»

paź 19

Limity uczestników

Podajemy limity na poszczególnych trasach:
AR – 30 zespołów
TP50 – 80 osób
TP25 – 75 osób
Zgłaszać się momentu startu lub do wyczerpania limitu.