«

»

lis 13

Limity zgłoszeń

Mapy i numery już się drukują, dlatego wprowadzamy limity:
-trasa AR – 30 zespołów (więc zostały dwa wolne miejsca)
- trasa TP – 95 osób (więc zostało 10 wolnych miejsc)
Ciągle zapraszamy :)