Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy uruchomiony!

 

Wpisowe

Wpisowe na Rajd wynosi:

Trasa Płatne do 31 października Płatne później
AR (zespół) 190 zł 220 zł
Trasa piesza 75 zł 90 zł

Wpisowe należy uiszczać na konto:

Deutsche Bank 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
Adventure Sport Marek Galla
ul. Różana 4
64-234 Mochy
Tytuł: [Nocny Marek] + trasa + imię i nazwisko