Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy uruchomiony!

 

Wpisowe

Wpisowe na Rajd wynosi:

Trasa Płatne do 12 września Płatne do 12 października Płatne później
AR (zespół) 150 zł 180 zł 210 zł
Trasa piesza 60 zł 70 zł 80 zł

Wpisowe należy uiszczać na konto:

Deutsche Bank 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
Adventure Sport Marek Galla
ul. Różana 4
64-234 Mochy
Tytuł: [Nocny Marek] + trasa + imię i nazwisko