Zgłoszenia

Wpisowe na Rajd wynosi:

Trasa Płatne do 10 listopada Płatne do 30 listopada Płatne później
Rogaining 6h 50 zł 65 zł 80 zł

Wpisowe należy uiszczać na konto:

Deutsche Bank 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
Adventure Sport Marek Galla
ul. Różana 4
64-234 Mochy
Tytuł: [Rogaining] + imię i nazwisko