Trasy

Adventure

Typowy rajd przygodowy o długości ok. 250km z trzema konkurencjami: rowerem, biegiem i kajakiem, możliwe zrobienie punktów bonusowych +50km. Zespoły dwuosobowe, po drodze zadania specjalne. Limit czasu 40h

Speed

Szybki rajd przygodowy dla zespołów dwuosobowych z trzema konkurencjami: rowerem, biegiem i kajakiem. Łączny dystans 70km. Po drodze zadania specjalne

Relax

Trasa o długości ok. 30 km pokonywana biegiem/marszem i kajakiem. . Start indywidualny. Możliwość pokonania etapu kajakowego w parach.

Bike

Trasa rowerowa o długości ok. 100km. Formuła zaliczania punktów – scorelauf

Dogtrekking

Trasa piesza o długości ok. 25km. Startują zespoły 1-3 osobowe z co najmniej jednym psem. Formuła zaliczania punktów – scorelauf