Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy został uruchomiony!

 

Zespoły, zgłaszające się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe.

Płatne do 04.04.2017 r. Płatne do 10.05.2017 r. Płatne później lub w bazie rajdu
Trasa sportowa “Helmut” 160 zł od zespołu 180 zł od zespołu 210 zł od zespołu
Trasa rekreacyjna “Pestka” 50 zł + 30zł od uczestnika 70 zł + 30zł od uczestnika 80 zł + 35zł od uczestnika

 

Wpisowe należy uiszczać na konto:

Deutsche Bank 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
Adventure Sport Marek Galla
ul. Różana 4
64-234 Mochy
Tytuł: Poznańska Bimba + [nazwa zespołu]