Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy został uruchomiony!

 

Zespoły, zgłaszające się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe.

Płatne do 04.04.2018 r. Płatne do 5.05.2018 r. Płatne później lub w bazie rajdu
Trasa sportowa “Helmut” 160 zł od zespołu 180 zł od zespołu 210 zł od zespołu
Trasa rekreacyjna “Pestka” 40zł od uczestnika 50zł od uczestnika 60zł od uczestnika

 

Wpisowe należy uiszczać na konto:

Deutsche Bank 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
Adventure Sport Marek Galla
ul. Różana 4
64-234 Mochy
Tytuł: Poznańska Bimba + [nazwa zespołu]