NIŻSZA OPŁATA STARTOWA!

Przypominamy, że tylko do końca kwietnia można skorzystać z niższej opłaty startowej na uczestnictwo w rajdzie! Poniżej przypominamy, jakie to wpisowe:

Wpisowe

Trasa AR 75
– do 30 kwietnia – 220 PLN za zespół
– do 6 maja – 250 PLN za zespół

Trasa AR 40
– do 30 kwietnia – 110 PLN
– do 6 maja – 130 PLN

Trasa TP 10
– do 30 kwietnia – 60 PLN za osobę
– do 6 maja – 70 PLN za osobę

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają

– udział w zawodach 
– komplet map potrzebnych do przebycia zawodów
– pamiątkowy numer startowy
– kartę startową
– okolicznościowy magnes
– posiłek regeneracyjny na mecie (dla trasy TP5 dodatkowo płatny)
– nadajniki GPS (dla najlepszych zespołów)
– sprzęt potrzebny na etap kajakowy
– sprzęt oraz obsługę zadań specjalnych
– obsługę sędziowską wszystkich zadań specjalnych
– obsługę fotograficzną
– puchary oraz nagrody dla najlepszych

Zakres pakietu będzie zwiększał się wraz z pozyskanymi sponsorami i partnerami.

Wpisowe nie pokrywa

– ubezpieczenia NNW
– noclegu
– transportu