Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy został uruchomiony!

Formularz zgłoszeniowy

Lista zgłoszonych

 

WPISOWE

Zespoły, zgłaszające się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe.

Płatne do 28.02.2019 r. Płatne do 31.03.2019 r. Płatne później lub w bazie rajdu
Płatne od zespołu (trasa rajdowa) 180 zł 210 zł 240 zł
Płatne od uczestnika (trasa piesza) 50 zł 60 zł 70 zł

 

Wpisowe należy uiszczać na konto:

Deutsche Bank nr: 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
Adventure Sport Marek Galla
ul. Różana 4
64-234 Mochy
Tytuł: Bydgoszcz City Race + [Imię i nazwisko] + [Trasa]

ZWROT WPISOWEGO

  1. Jeśli zespół zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zespoły, które zgłoszą absencję do 20. marca 2018 roku, otrzymują zwrot w wysokości 80%. Zespoły, które poinformują o wycofaniu się do 10. kwietnia 2018 roku – otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizator.
  2. Organizator ustala limit zespołów na 100.