Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy został uruchomiony!

Formularz zgłoszeniowy

Lista zgłoszonych

Wpisowe

Trasa AR75
– do 10 września – 190PLN za zespół
– do 30 września – 220PLN za zespół
– później – 250PLN za zespół

Trasa AR40
– do 10 września – 90PLN za zespół
– do 30 września – 110PLN za zespół
– później – 130PLN za zespół

Wpisowe należy uiszczać na konto:

Deutsche Bank nr: 86 1910 1048 2667 4028 0767 0001
Adventure Sport Marek Galla
ul. Różana 4
64-234 Mochy
Tytuł: Bydgoszcz City Race + [Imię i nazwisko] + [Trasa]